Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė
Jūs neprisijungęs kaip MTDB vartotojas
Vartotojo nuotrauka

Asmeninė informacija

Vardas: Rasa
Pavardė: Račiūnaitė-Paužuolienė
Rasa Račiūnaitė-Paužuolienė
Gimimo data: 1965-03-25
Elektroninis paštas:

Išsilavinimas

 • 2004 m.Vytauto Didžiojo universitetas - Kitas (Etnologija). Suteiktas docento pedagoginis laipsnis.
 • 1997 m.Vytauto Didžiojo universitetas - Mokslo daktaras (Etnologija).
 • 1988 m.Vilniaus universitetas - Kitas (Filologija). Įgyta lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis

 • 1995 m. - dabarVytauto Didžiojo universitetas, Kultūrų studijų ir etnologijos katedra (Donelaičio g. 52, 208 k., Kaunas; tel.: 837-327832) - docentė. Pedagoginė, mokslinė ir ekspertinė veikla.
 • 1998 - 2003 m.KTU Lietuvių kalbos katedra, Kalbotyros katedra - docentė, lektorė. Pedagoginė ir mokslinė veikla.
 • 1993 - 1997 m.VDU - doktorantė. Mokslinė ir pedagoginė veikla.
 • 1989 - 1992 m.Maironio gimnazija, Vyturio gimnazija (Kaunas) - mokytoja. Pedagoginė veikla.
 • 1988 - 1989 m.Liaudies kultūros centro Folkloro skyrius (B. Radvilaitės 8, Vilnius) - mokslo darbuotoja. Mokslinė ir administracinė veikla.

Mokslinė informacija

Mokslinių tyrimų interesai:
 • šeimos ir lyčių tyrimai
 • miesto antropologija
 • religinė antropologija
 • vizualinė etnografija
 • naratologija
Publikacijų sąrašas: Peržiūrėti

Dalyvavimas mokslinių organizacijų veikloje

Užsienio ir tarptautinės mokslininkų organizacijos:
 • LEKUS (Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos) narė.
 • LUMA (Lietuvos universitetų moterų asociacijos) narė.
 • LMS (Lietuvos mokslininkų sąjungos) narė.
 • RAI (The Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland) narė.

Kiti pasiekimai

 • 2012 m. stažuotė Didžiojoje Britanijoje, Oksfordo universiteto Antropologijos ir muziejų etnografijos mokykloje bei Socialinės ir kultūrinės antropologijos institute.
 • 2001 m. pagal Atviros Lietuvos fondo surengtą konkursą laimėta stažuotė Didžiojoje Britanijoje, Oksfordo universiteto Socialinės ir kultūrinės antropologijos institute.
 • 2014 m. stažuotė Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institute kartu su Etnografijos muziejumi.
 • 2010 m. stažuotė ir moksliniai tyrimai Bulgarijoje. Stažuotė vyko Bulgarijos mokslų akademijos Etnologijos ir folkloro institute.

Gyvenimo aprašymas