Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė
Jūs neprisijungęs kaip MTDB vartotojas
Vartotojo nuotrauka

Asmeninė informacija

Vardas: Alicija
Pavardė: Kupliauskienė
Alicija Kupliauskienė
Gimimo data: 1949-07-31
Asmeninė svetainė:
Elektroninis paštas:

Išsilavinimas

 • 1977 m.Fizikos ir matematikos institutas - Mokslo daktaras (Fizika).
 • 1973 m.Vilniaus universitetas Fizikos fakultetas - Kitas (Fizika).
 • 1967 m.Kauno 13-oji vidurinė mokykla. Įgytas vidurinis išsilavinimas.

Darbo patirtis

 • DabarVilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (A. Goštauto 12, 01108 Vilnius; tel.: +370 5 2612723) - vyresnioji mokslo darbuotoja. Atomo teorija ir taikymai sklaidos procesuose.
 • 2011 m. - dabarVilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas (A. Goštauto 12, k. 335, 01108 Vilnius) - vyriausioji mokslo darbuotoja.
 • 2002 - 2011 m.VU TFAI (Vilnius) - vyresnioji mokslo darbuotoja.
 • 1990 - 2002 m.TFAI - vyresnioji mokslinė bendradarbė.
 • 1984 - 1990 m.FI - vyresnioji mokslinė bendradarbė.
 • 1977 - 1984 m.FI - mokslinė bendradarbė.
 • 1973 - 1977 m.FMI - jaunesioji mokslinė bendradarbė.

Mokslinė informacija

Mokslinių tyrimų interesai:
 • Poliarizuotų atomų ir jonų sąveikos su poliarizuotais elektronais ir spinduliuote bei jų Auger elektronų ir spinduliuotės savybių tyrimas.
 • Atomų ir jonų jonizacijos elektronais ar fotonais ir sužadinimo vienu metu proceso tyrimas.
 • Laboratorinės ir astrofizikinės plazmos spinduliavimo spektrų modeliavimas.
 • Lazerio spinduliuotės sąveikos su kietaisiais kūnais nagrinėjimas.
 • Rezonansinis elektrono pagavimo iš atomo, molekulės ar kietojo kūno, sužadinant daugiakrūvį joną, tyrimas.
 • Atomų ir jonų autojonizacinėse būsenose ar būsenose su vakansijomis vidiniuose sluoksniuose spektroskopinių parametrų skaičiavimas.
 • Judėjimo kiekio momento grafinės technikos plėtojimas ir taikymas operatorių matricinių ir submatricinių elementų išraiškoms surasti ortogonaliųjų ir neortogonaliųjų radialiųjų funkcijų bazėje.
 • Atomų ir jonų formfaktorių, nekoherentinės sklaidos funkcijų, fotonų Relėjaus ir Komptono sklaidos skerspjūvių bei Komptono profilių skaičiavimai.
Publikacijų sąrašas: Peržiūrėti

Dalyvavimas mokslinių organizacijų veikloje

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys(-ė).
LMS asocijuotos organizacijos:
 • LMS skyrius Fizika ir astronomija.
Kitos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos:
 • Lietuvos fizikų draugija.

Gyvenimo aprašymas