Mokslininkų bei tyrėjų duomenų bazė
Jūs neprisijungęs kaip MTDB vartotojas
Vartotojo nuotrauka

Asmeninė informacija

Vardas: Virginijus
Pavardė: Feiza
Virginijus Feiza
Gimimo data: 1960-10-01
Elektroninis paštas:

Išsilavinimas

 • 1993 m.LŽI - Mokslo daktaras (Agronomija). Apginta disertacija tema „Pagrindinio žemės dirbimo būdų ir intensyvumo tyrimai kalvoto reljefo Vakarų Lietuvos dirvose”.
 • 1984 m.Lietuvos žemės ūkio akademija - Kitas (Agronomija). Specialybė - mokslinis agronomas.
 • 1979 m.Tauragės rajono Skaudvilės vidurinė mokykla. Įgytas vidurinis išsilavinimas.

Darbo patirtis

 • 2010 m. - dabarLietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas Dirvožemio ir augalininkystės skyrius (Instituto al. 1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r; tel.: 8 347 37275) - Skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Dirvožemio kokybė ir tvarumas; dirvožemio fizikinės savybės, jų kitimo dėsningumai; žemdirbystės sistemų tyrimai.
 • 2005 - 2009 m.LŽI (Instituto al. 1, LT 58344, Akademija, Kėdainių r) - Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Dirvožemio kokybė ir tvarumas; dirvožemio fizikinės savybės, jų kitimo dėsningumai; žemdirbystės sistemų tyrimai.
 • 2004 - 2005 m.LŽI Dirvožemio ir augalininkystės skyrius - skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas.
 • 2002 - 2004 m.LŽI Žemdirbystės skyrius - skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas.
 • 1999 - 2002 m.LŽI Žemdirbystės skyrius - skyriaus vedėjas, vyresnysis mokslinis bendradarbis.
 • 1986 - 1999 m.LŽI Kaltinėnų bandymų stotis - vyresnysis mokslinis bendradarbis.
 • 1984 - 1986 m.LŽI Kaltinėnų bandymų stotis - jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

Mokslinė informacija

Mokslinių tyrimų interesai:
 • Dirvožemio kokybė ir tvarumas
 • Dirvožemio fizikinės savybės, jų kitimo dėsningumai
 • Žemdirbystės sistemų tyrimai
Publikacijų sąrašas: Parsisiųsti

Dalyvavimas mokslinių organizacijų veikloje

Lietuvos mokslininkų sąjungos narys(-ė).
LMS asocijuotos organizacijos:
 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Žemdirbystės instituto (LAMMC ŽI) grupė.
Kitos Lietuvos mokslininkus vienijančios organizacijos:
 • Lietuvos herbologų draugija.
 • Lietuvos dirvožemininkų draugija.
Užsienio ir tarptautinės mokslininkų organizacijos:
 • International Soil Tillage Research Organisation (ISTRO)
 • Nordic Association of Agricultural Scientists (NJF)

Kiti pasiekimai

 • Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo tarybos pirmininkas (nuo 2010 m.)
 • Lietuvos žemdirbystės instituto Tarybos pirmininkas (2003–2009 m.)
 • LŽŪU Mokslo darbų „Vagos“ Redaktorių kolegijos narys (iki 2010 m.)
 • LŽI ir LŽŪU Mokslo darbų „Žemdirbystė-Agriculture“ Redaktorių kolegijos narys
 • LVMSF ekspertas (iki 2010 m.)
 • LAMMC ŽI jungtinės tyrimų metodinės komisijos narys
 • LAMMC ŽI atestacijos-konkurso komisijos narys
 • Žemės ūkio augalų veislių vertinimo techninis ekspertas
 • Geros eksperimentinės praktikos (GEP) suteikimo komisijos narys prie Lietuvos Respublikos Valstybinės augalų apsaugos tarnybos
 • Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos žemdirbystės instituto bei Vytauto Vazalinsko fondo įsteigto Vytauto Vazalinsko premijos komiteto narys.
 • 4 doktorantų vadovas
 • 2000–2009 m. šešių daktaro disertacijų gynimo agronomijos mokslo krypties tarybos (LŽŪU) narys, vienos daktaro disertacijos Miškotyros mokslo krypties (LŽŪU) narys, trijų habilitacijos procedūrų (LŽI) bei vienos habilitacijos procedūros LŽŪU komisijų narys.
 • Tarptautinės programos ir moksliniai projektai
 • COST 634: „Išorinis ir vidinis aplinkos poveikis nuotėkiui ir erozijai“. 2004-2008 m.
 • LVMSF ir LR ŽŪM remiami moksliniai projektai
 • 2001 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Naujų technologijų pritaikymas supaprastinant žemės dirbimą Vidurio Lietuvos zonoje, auginant komercinius augalus“ (sutartis Nr.G – 042). Darbo vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2002 m. LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas "Dirvožemio savybių integralumo išsaugojimas ir gerinimas“ (sutartis T-541). Projekto vadovas ir vienas iš vykdytojų - V. Feiza.
 • 2002 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Naujų technologijų pritaikymas supaprastinat žemės dirbimą Vidurio Lietuvos zonoje, auginant komercinius augalus“ (sutartis Nr.G - 089/1175). Darbo vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2004 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas "Tausojančių žemės dirbimo sistemų, atsižvelgiant į aplinkosaugos ES reikalavimus bei siekiant išauginti konkurencingą žemės ūkio produkciją, ištyrimas“ (sutartis Nr. G-132/1295). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2004 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas "Dirvožemio savybių kitimo ir agrofitocenozių produktyvumo dėsningumų nustatymas modernių ir klasikinio žemės dirbimo sistemose" (sutartis Nr.G-132/1291). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2004 m. LR ŽŪM subsidijuojamas mokslinių tyrimų projektas „Augalinių liekanų įtaka dirvožemio savybėms ir agrofitocenozės produktyvumui beplūgės žemdirbystės sistemose“. Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2005 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas "Tausojančių žemės dirbimo sistemų, atsižvelgiant į aplinkosaugos ES reikalavimus bei siekiant išauginti konkurencingą žemės ūkio produkciją, ištyrimas“. (sutartis Nr. G-187). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2005 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas "Dirvožemio savybių kitimo ir agrofitocenozių produktyvumo dėsningumų nustatymas modernių ir klasikinio žemės dirbimo sistemose". (Sutartis Nr.G-186). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • LR ŽŪM subsidijuojamas mokslinis darbas (2006-2007 m.) „Energiją, materialinius išteklius ir gamtą tausojančių žemės ūkio augalų technologijų kūrimas“. Vadovas - S. Lazauskas, vienas iš vykdytojų - V. Feiza.
 • 2006 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas. „Dirvožemio savybių kitimo ir agrofitocenozių produktyvumo dėsningumų nustatymas modernių ir klasikinio žemės dirbimo sistemose“ (sutartis G-24/06). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (Sutartis G-26/06). 2006 m. Projekto vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2007 m. LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas "Dirvožemio multifunkcinių pokyčių tyrimai pagal principinius agro-aplinkosaugos bei tvarumo indeksus“ (sutartis T-87/07). Projekto vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2007 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (Sutartis G-04/07, darbas ūkio subjekto užsakymu). Projekto vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2008 m. LVMSF remiamas mokslinių tyrimų projektas „Dirvožemio terminių, mechaninių ir cheminių parametrų pažeidžiamumas bei adaptacija kintant klimatui“ (sutartis T-41/08). Darbo vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 2007 m. Mokslinių tyrimų projektas ,,Agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui” – AGROKAITA (reg. Nr. M-07010), vykdomo pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“. Projekto vadovas – Lazauskas S., vienas iš vykdytojų – Feiza V.
 • 2008 m. LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas „Klimato kaitos poveikis CO2 dujų srautams dirvožemyje ir chlorofilo fluorescencijai augaluose skirtingose agroaplinkose“ (sutartis Nr.T-59/08). Projekto vadovė ir viena D. Feizienė, vienas iš vykdytojų – Feiza V.
 • LVMSF remiamas mokslininkų grupės tyrimų projektas „Dirvožemio terminių, mechaninių ir cheminių parametrų pažeidžiamumas bei adaptacija kintant klimatui“ (sutartis Nr.T-41/08). 2008 m. Projekto vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • Mokslinių tyrimų projektas „Agroekosistemų produktyvumo pokyčiai kintant klimatui (AGROKAITA2)” (reg. Nr. M-08013), vykdomo pagal LVMS Fondo remiamos veiklos kryptį „Fondo inicijuotos programos – ministerijų užsakomų programų projektai“. 2008 m. Projekto vadovas – Lazauskas S., vienas iš vykdytojų – Feiza V.
 • Ūkio subjektų remiami projektai
 • 2001-2002 m. „Naujų technologijų pritaikymas supaprastinant žemės dirbimą Vidurio Lietuvos zonoje, auginant komercinius augalus“ (darbas ūkio subjekto užsakymu, užsakovas UAB „Laumetris“). Darbo vadovas V. Feiza.
 • 2003-2005 m. "Tausojančių žemės dirbimo sistemų, atsižvelgiant į aplinkosaugos ES reikalavimus bei siekiant išauginti konkurencingą žemės ūkio produkciją, ištyrimas“ (užsakovas UAB „Dotnuvos projektai“). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2004-2005 m. "Dirvožemio savybių kitimo ir agrofitocenozių produktyvumo dėsningumų nustatymas modernių ir klasikinio žemės dirbimo sistemose" (užsakovas UAB „Laumetris“). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2006-2007 m. „Dirvožemių tvarumo palaikymas ir gerinimas, taikant integruotas inžinerines ir agronomines priemones“ (užsakovas UAB „Dotnuvos projektai“). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • 2006-2007 m. „Dirvožemio savybių kitimo ir agrofitocenozių produktyvumo dėsningumų nustatymas modernių ir klasikinio žemės dirbimo sistemose“. (darbas ūkio subjekto užsakymu, užsakovas UAB „Laumetris“). Darbo vadovas dr. V. Feiza.
 • Kiti projektai
 • ES struktūrinių fondų finansuotas investicinis projektas „Tausojančių gamtinių išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos žemdirbystės institute modernizavimas“ (Kodas VP2-1.1-ŠMM-02-V-01-002). Projekto trukmė 2007-2009 m. Projekto vadovas V. Feiza.
 • LR ŽŪM pagal KPF priemonę Projektas ,,Dirvos derlingumą išsaugančių maistinių ir pašarinių žemės ūkio augalų moksliškai pagrįstų auginimo technologijų diegimas ūkiuose“ Nr. 1PM-PV-10-1-003087-PR001. Tema: „Neariminio žemės dirbimo technologijų taikymas skirtingos granuliometrinės sudėties dirvose“; 2011. Feiza V. - vienas iš vykdytojų.
 • BPD 2.5 priemonės projektas „Maisto žaliavų ir agrarinės aplinkos studijų tobulinimas (MAST)“, registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0049, sutarties Nr. ESF/2004/2.5.0-03-396/BPD-167/25/2006. Feiza V. - vienas iš vykdytojų.
 • 2010-2011 m. LR ŽŪM remiamas projektas „Žemės ūkio augalų pasėlių būklės bei derlingumo prognozių Lietuvoje parengimas“ (sutartis MT/10-8). Darbo vadovas ir vienas iš vykdytojų V. Feiza.
 • 21 žodinis pranešimas Lietuvos ir tarptautinėse (Vokietija, Čekija, Austrija, Švedija, Portugalija, Vengrija) konferencijose, kongresuose ir simpoziumuose.
 • 1984–2015 M. MOKSLINĖ PRODUKCIJA
 • Monografijos ar jų dalys
 • •Feiza V., Malinauskas A., Putna J. Arimo teorija ir praktika. Monografija. Akademija. „Arx-Baltica“, Kaunas, 2004. – 220 p. ISBN 9955-650-00-1, UDK 631.51.
 • Knygos ar jų dalys
 • •Malinauskas A., Feiza V., Putna J. Lietuvos artojų asociacijai – 10 metų. Ištakos veikla ir pasiekimai. Akademija. „Arx-Baltica“, Kaunas, 2008. –183 p. ISBN 978-9955-650-9-4, UDK 061.2:631.51(474.5).
 • •Feizienė D., Feiza V., Lazauskas S., Kadžienė G., Šimanskaitė D. and Deveikytė I. Long-term tillage and fertilization influence on a Cambisol in Lithuania // In: The soils of tomorrow (Editors: C. Dazzi and E. Costantini). Advances in GeoEcology. – 2008, No. 39, p. 605–620. ISBN 3-923381-56-2, US-ISBN 1-59326-249-3.
 • •Feiza V., Cesevičius G. Soil physical properties: an approach to optimize tillage in crop production system in Lithuania // In: Soil management for sustainability. Advances in GeoEcology, 2006, No. 38, p. 355–361. ISBN 3-923381-52-2, US-ISBN 1-59326-246-9.
 • Brošiūros
 • •Malinauskas A., Feiza V., Putna J. Artojo atmintinė. Akademija, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 2013. – 63 p.
 • •Feiza V., Malinauskas A., Putna J. Arimo varžybų taisyklės. Akademija, „Arx-Baltica“, Kaunas, 2005. – 53 p. ISBN 9955-650-07-9, UDK 631.51(079).
 • •Feiza V., Malinauskas A., Skrebelis St. Artojų varžybų taisyklės. Akademija, Lietuvos artojų asociacija, 1999. – 40 p. UDK 631.51(079.1).
 • •Petraitis V., Makelis E., Malinauskas A., Feiza V., Skrebelis St. Arimo varžybų taisyklės. Akademija, Lietuvos artojų asociacija, Lietuvos agronomų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, 1998. – 19 p. UDK 631.51(079.1).
 • Moksliniai straipsniai
 • Leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ (su citavimo indeksu)
 • •V. Bogužas, R. Mikučionienė, A. Šlepetienė, A. Sinkevičienė, V. Feiza, V. Steponavičienė, A. Adamavičienė. Long-term effect of tillage systems, straw and green manure combinations on soil organic matter // Zemdirbyste-Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2015, Vol. 102, No.3, p.243-250, IF – 0,523.
 • •Feiziene D., Feiza V., Povilaitis V., Putramentaite A., Janusauskaite Daiva, Seibutis V. & Slepetys J. Soil sustainability changes in organic crop rotations with diverse crop species and the share of legumes // Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science.- 2015, http://dx.doi.org/10.1080/09064710.2015.1063683
 • •Feiziene D., Janusauskaite Dalia., Feiza V., Putramentaite A., Sinkeviciene A., Suproniene S., Seibutis V., Kadziene G., Deveikyte I., Lazauskas S., Janusauskaite Daiva, Povilaitis V. After-effect of long-term soil management on soil respiration and other qualitative parameters under prolonged dry soil conditions // Turkish Journal of Agriculture and Forestry – 2015, No. 39, p. 633-651. DOI: 10.3906/tar-1405-88 2015, IF – 0,914
 • •Deveikytė I., Seibutis V., Feiza V., Feizienė D. Control of annual broadleaf weeds by combinations of herbicides in sugar beet // Zemdirbyste-Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2015, Vol. 102, No. 2, p. 147–152, IF – 0,523
 • •Feiza V., Feizienė D., Sinkevičienė A., Bogužas V., Putramentaite A., Lazauskas S., Deveikytė I., Seibutis V., Steponavičienė V., Pranaitienė S. Soil water capacity, pore-size distribution and CO2 e-flux in different soils after long-term no-till management // Zemdirbyste-Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2015, Vol. 102, No.13, p.3-14, IF – 0,523.
 • •Putramentaite A., Feiziene D., Feiza V., Antanaitis S., Deveikyte I., Seibutis V., Janusauskaite Daiva. The influence of tillage, fertilization and meteorological conditions on the CO2 exchange rate in a loamy Cambisol // Zemdirbyste-Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2014, Vol. 101, No. 3, p.227-234, IF – 0,567.
 • •Feiza V., Feizienė D., Deveikytė I., Seibutis V., Antanaitis Š., Povilaitis V., Lazauskas S., Janušauskaitė D. & Supronienė S. Soil pore-water environment and CO2 emission in a Luvisol as influenced by contrasting tillage // Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science.- 2014, No. 64 (4), p. 350–359. DOI: 10.1080/09064710.2014.911952 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09064710.2014.911952.– IF – 0,705
 • •Janušauskaitė D., Auškalnienė O., Feizienė D., Feiza V. (2013). Response of common barley (Hordeum vulgare L.) physiological parameters to agricultural practices and meteorological conditions // Zemdirbyste-Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2013, Vol. 100, No. 2, p.127-136 IF – 0,567
 • •Povilaitis V., Lazauskas S., Feizienė D., Kukujevas A. and Feiza V. Maize productivity as influenced by different nitrogen levels and climate change // Journal of Food, Agriculture & Environment – 2013, Vol. 11, Issue 2, pp 803-807. Print ISSN: 1459-0255 / Online ISSN: 1459-0263.IF – 0,435
 • •Supronienė S., Mankevičienė A., Kadžienė G., Kačergius A., Feizienė D., Feiza V., Semaškienė R., Dabkevičius Z., Tamošiūnas K. Impact of tillage and fertilization on Fusarium infection and mycotoxin production in wheat grains // Žemdirbystė=Agriculture, LAMMC, ASU. – Akademija, 2012, Vol. 99, No. 3, p. 265-272. ISSN 1392-3196 IF – 0,567
 • •Feizienė D., Feiza V., Kadžienė G., Vaidelienė A., Povilaitis V., Deveikytė I. CO2 fluxes and drivers as affected by soil type, tillage and fertilization // Acta Agriculturae Scandinavica Section B – Soil and Plant Science. – 2012, vol. 62, issue 4, pp. 311-328. Print ISSN: 0906-4710; Online ISSN: 1651-1913; DOI:10.1080/09064710.2011.614272. IF – 0,699
 • •Feiza V., Feiziene D., Kadziene G., Lazauskas S., Deveikyte I., Slepetiene A., Seibutis V. Soil state in the 11th year of three tillage systems application on a cambisol // Journal of Food, Agriculture & Environment. – 2011, Part II. Vol.9, No. 3&4, pp. 1088-1095. Print ISSN 1459-0255; Online ISSN 1459-0263. IF – 0,517
 • •Suproniene S., Mankeviciene A., Kadziene G., Feiziene D., Feiza V., Semaskiene R., Dabkevicius Z. The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains // Agricultural and food science. – 2011, Vol. 20, No. 4, pp. 315-326. ISSN electronic edition 1795-1895, ISSN print edition 1459-6067. IF – 0,923
 • •Feizienė D., Feiza V., Slepetiene A., Liaudanskiene I., Kadziene G., Deveikytė I., Vaideliene A. Long-Term Influence of Tillage and Fertilization on Net Carbon Dioxide Exchange Rate on Two Soils with Different Textures // Journal of Environmental Quality. – 2011,Vol. 40, No.6, pp. 1787-1796. Online ISSN 1537-2537, Print ISSN 0047-2425. IF – 2,324
 • •Feiza V., Feizienė D., Auškalnis A., Kadžienė G. Sustainable tillage: results from long-term field experiments on Cambisol // Žemdirbystė=Agriculture, LŽI, LŽŪU. – Akademija, 2010, Vol. 97, No. 2, pp. 3-14. ISSN 1392-3196. IF – 0,232
 • •Feizienė D., Feiza V., Vaidelienė A., Povilaitis V., Antanaitis Š. Soil surface carbon dioxide exchange rate as affected by soil texture, different long-term tillage application and weather // Žemdirbystė=Agriculture, LŽI, LŽŪU. – Akademija, 2010, Vol. 97, No. 3, pp. 25-42. ISSN 1392-3196. IF – 0,232
 • •Feiza V., Feizienė D., Riley H.C.F. Soil available P and P offtake responses to different tillage and fertilisation systems in the hilly landscape of Western Lithuania // Soil and Tillage Research. – 2003, Vol. 74, Issue 1, pp. 3-14. ISSN 0167-1987. IF – 1,310
 • •Arvidsson J., Rydberg T., Feiza V. Early sowing – a system for reduced seedbed preparation in spring // Soil and Tillage Research. – 2000, No. 53, Vol. 2, pp. 145-155. ISSN 0049-2701. IF – 0,7
 • •Arvidsson J., Feiza V. Conventional and ploughless tillage systems with normal and low tyre inflation traffic // Swedish Journal of Agricultural Research. – 1998, Vol. 28, pp. 73-82. IF – 0,2.
 • Mokslo populiarinimo straipsniai
 • •Feiza V., Zaleckienė J. Arimas arimui nelygu. „Mano ūkis“. 2015 m. spalis, p. 23-25.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. 2015. Lietuvoje bręsta europinio lygio derlius. http://manoukis.lt/naujienos//20570-lietuvoje-bresta-europinio-lygio-derlius.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. 2015. Mokslininkai patikslino šių metų derliaus prognozes. http://manoukis.lt/naujienos//20669-mokslininkai-patikslino-siu-metu-derliaus-prognozes.
 • •Feiza V. Kaip tausoti intensyviai naudojamą dirvožemį. „Valstiečių laikraštis“, 2015 m. liepos 11 d., Nr. 55-56 (9487-9488), p. 9.
 • •Feiza V. Tausus dirvožemio naudojimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis. Agroakademija. 2015. (http://www.agroakademija.lt/augalininkyste/technologijos/?SId=1295).
 • •Feiza V. Skirtingi dirvožemiai – skirtingas jų atsakas į ilgametį bearimį žemės dirbimą. „Ūkininko patarėjas“, 2015 m. liepos 1–3 d. Specialus leidinys žemės ūkio technologijų parodai „AgroVizija 2015“, p. 34–35
 • •Feiza V. Mažinti dirvožemių suslėgimą – nuolatinis rūpestis. Mano ūkis. 2014/11, p. 23-25.
 • •Feiza V., Feizienė D., Putramentaitė A. Dirvų suslėgimas: nesusidaro per metus, per metus ir neišnyksta. „Ūkininko patarėjas“, 2014 m. liepos 2-4 d. Specialus leidinys žemės ūkio technologijų parodai „AgroVizija 2014“, p. 22.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Skelbiamos pirmosios lietuviško derliaus prognozės. „Mano ūkis“. 2014 m. birželio mėn. http://manoukis.lt/naujienos/archyvas/18799-pirmosios-lietuvisko-derliaus-prognozes.
 • •Feiza V. Rekordinių derlių nelaukiama, bet ir bado nebus. 2014 m. http://manoukis.lt/naujienos/ukis/18921-rekordiniu-derliu-nelaukiama-bet-ir-bado-nebus
 • •Feiza V., Feizienė D. Žemės dirbimo technologijos – agronominės minties atspindys. „Mano ūkis“. 2013 m. rugsėjis. p. 19-25.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Tikslinamos derliaus prognozės: rekordų nebus. „Mano ūkis“. 2013 m. liepos 25 d. (http://www.manoukis.lt/naujienos/ukis/17224-tikslinamos-derliaus-prognozes-rekordu-nebus)
 • •Feiza V., Feizienė D., Putramentaitė A. Nauji aspektai žemės dirbimo technologijų tyrimuose. „Ūkininko patarėjas“, 2013 m. birželio 29 d. Specialus leidinys žemės ūkio technologijų parodai „AgroVizija 2013“, p. 20.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų Pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2013-ųjų birželio 30 dieną. „Ūkininko patarėjas“. 2013 m. liepos 2 d., Nr. 77 (3034). (http://www.up.lt/straipsniai/skaitykite/?article_id=4111)
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2012 m. liepos 20 dienai. „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 26 d., Nr. 87 (2892), p. 7.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2012 m. liepos 20 dienai. „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 28 d., Nr. 88 (2893), p. 8.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2012 m. liepos 20 dienai. „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 31 d., Nr. 89 (2894), p. 7.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė 2012 m. birželio 30 dienai. „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. birželio 30 d., Nr. 76 (2881), p. 8.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė 2012 m. birželio 30 dienai. (Tęsinys. Pradžia „ŪP“ Nr. 76). „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 3 d., Nr. 77 (2882), p. 7.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė 2012 m. birželio 30 dienai. (Tęsinys. Pradžia „ŪP“ Nr. 76, 77). „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 5 d., Nr. 78 (2883), p. 7.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė 2012 m. birželio 30 dienai. (Tęsinys. Pradžia „ŪP“ Nr. 76, 77, 78). „Ūkininko patarėjas“, 2012 m. liepos 7 d., Nr. 79 (2884), p. 8.
 • •V. Feiza, D. Feizienė. Žemės dirbimo būdų tyrimai atsako į klausimus. „Mano ūkis“. 2011/9, p. 66–69
 • •V. Feiza. Metai buvo sunkūs, bet ruduo nuteikia optimistiškai. „Mano ūkis“. 2011/12, p. 24–26
 • •D. Feizienė, V. Feiza, Intensyvios ir ekologinės žemdirbystės sistemų įtaka dirvos CO2 apykaitai. „Mano ūkis“. 2011/2, p. 67–70.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2011-ųjų metų birželio 30 dieną. „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 2 d., Nr. 77 (2729), p. 13
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2011-ųjų metų birželio 30 dieną. (Tęsinys. Pradžia „ŪP“ Nr. 77). „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 5 d., Nr. 78 (2730), p. 6
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė Lietuvoje 2011-ųjų metų birželio 30 dieną. (Pabaiga. Pradžia „ŪP“ Nr. 77). „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 7 d., Nr. 79 (2731), p. 6
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 23 d., Nr. 86 (2738), p. 9
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 26 d., Nr. 87 (2739), p. 7
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 28 d., Nr. 88 (2740), p. 7
 • •V. Feiza, D. Feizienė, G. Kadžienė, A. Šlepetienė, A. Mankevičienė, S. Supronienė, R. Semaškienė. Žemės dirbimo ilgalaikių lauko bandymų Dotnuvoje rezultatai. „Ūkininko patarėjas“, 2011 m. liepos 1 d. Specialus leidinys. p. 16
 • •V. Feiza, D. Feizienė. Tvarus dirvožemių naudojimas. „Mano ūkis“. 2010/8, p. 62–65.
 • •V. Feiza, D. Feizienė. Žemės dirbimo būdų poveikis dirvožemiui. „Mano ūkis“. 2010/9, p. 61–63.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2010 m. liepos 3 d., Nr. 74 (2577), p. 16.
 • •Feiza V., Lazauskas S., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Žemės ūkio augalų pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. (Pabaiga. Pradžia „ŪP“ Nr. 74). „Ūkininko patarėjas“, 2010 m. liepos 8 d., Nr. 75 (2578), p. 7.
 • •D. Feizienė, V. Feiza. Žemės dirbimo įtaka dirvožemio tausojimui. „Mano ūkis“. 2010/3, p. 67–69.
 • •D. Feizienė, V. Feiza. Žemės dirbimo įtaka dirvožemio kokybei. „Mano ūkis“. 2010/4, p. 84–87.
 • •V. Feiza. Pavasaris – agrotechnikos egzaminas žemdirbiams. „Ūkininko patarėjas“, 2009 m. gegužės 9 d., Nr. 55 (2404), p 12.
 • •V. Feiza, A. Auškalnis, J. Šlepetys, I. Gaurilčikienė. Pasėliai: kaip atrodo ir kokį derlių žada. „Ūkininko patarėjas“, 2009 m. birželio 20 d., Nr. 73 (2422), p 12–13.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, J. Šlepetys, I. Gaurilčikienė. Jei ne pavasario sausros, birželio liūtys negąsdintų. „Ūkininko patarėjas“, 2009 m. liepos 4 d., Nr. 79 (2428), p.11.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, J. Šlepetys, I. Gaurilčikienė. Pasėlių būklė ir derlingumo prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2009 m. liepos 23 d., Nr. 87(2436), p.7.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, J. Šlepetys, I. Gaurilčikienė. Geras oras – geras derlius. „Ūkininko patarėjas“, 2009 m. rugpjūčio 27 d., Nr. 101 (2450), p.7.
 • •V. Feiza, D. Feizienė. Ar neariminis žemės dirbimas taps panacėja? „Valstiečių laikraštis“, 2009 m. rugsėjo 23 d., Nr. 75 (8886), p.13.
 • •Feiza V. Sveikas, pavasari! „Ūkininko patarėjas“. Nr. 33 (2233), 2008 m. kovo 22 d., p. 9.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, J. Šlepetys, I. Gaurilčikienė. Kokie mūsų laukų pasėliai, kokia derliaus prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2008 m. liepos 3 d., Nr. 74 (2274), p. 6–7.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, I. Gaurilčikienė. Kaip atrodo pasėliai, kokia derliaus prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2008 m. liepos 24 d., Nr. 83 (2283), p 7.
 • •V. Feiza, S. Lazauskas, I. Gaurilčikienė, J. Šlepetys. Pasėliai ir būsimo derliaus prognozė. „Ūkininko patarėjas“, 2008 m. rugpjūčio 21 d., Nr. 95 (2295), p 10.
 • •Feiza V. Žemės dirbimo įtaka dirvožemio savybėms ir augalų derlingumui“. „Mano ūkis”, 2008/11, p. 76–78.
 • •Feiza V. Žemės dirbimo sistemų tyrimai lygaus reljefo dirvose. „Mano ūkis”, 2008/12, p. 71–74.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Lietuvos ir pasaulio artojų varžybos: šventė, atsakomybė, mokykla. „Ūkininko patarėjas“. 2007 m. birželio 16 d. Nr. 69 (2118), p. 16.
 • •Feiza V., Feizienė D. Žemės dirbimo dabartis ir perspektyvos Lietuvoje. „Mano ūkis“. 2007 m. gegužė, p. 66–68.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Pasaulio arimo varžybas pasitinkant. „Mano ūkis“. 2007 m. rugpjūtis, p. 68.
 • •Feiza V., Auškalnis A., Leistrumaitė A., Šlepetys J., Gaurilčikienė I. Kokio derliaus galime tikėtis. „Ūkininko patarėjas“, 2007 m. liepos 5 d., Nr. 77 (2126), p. 8.
 • •Feiza V. Žemės dirbimas be plūgo: ir rudenį, ir pavasarį? „Mano ūkis”, 2006/4, p. 64–65.
 • •Feiza V. Kokybišku žemės dirbimu dedame būsimo derliaus pamatus. „Technika ir žemė”. 2006 m. balandis. Nr. 1 (7), p. 7.
 • •Feiza V. Kad ariami laukai būtų gražūs, o arimas – malonumas. “Mano ūkis”, 2006/7, p. 45–46.
 • •Feiza V. Plūgas išlieka svarbiausias žemės dirbimo padargas. „Valstiečių laikraštis“, 2004 m. balandžio 29 d., p. 7.
 • •Feiza V. Pavasaris skubina žemdirbį. „Valstiečių laikraštis“, 2004 m. balandžio 27 d., p. 7.
 • •Feiza V. Kokybiškas arimas – būsimo derliaus pagrindas. „Ūkininko patarėjas“. 2004 m. gegužės 15 d. Nr. 56 (1560), p. 8.
 • •Feiza V. Bręsta laukuose derlius. „Žemės ūkis“. 2004. Nr. 7, p.21–22.
 • •Feiza V. Poetu gimstama, o artoju? „Mano ūkis“, 2004/9, p. 4.
 • •Feiza V. Vienmečių mišinių ir ankštinių javų tyrėjas. „Žemės ūkis“. 2004. Nr. 9, p.26.
 • •Feiza V. …kai žemė „nekimba“ prie batų ir ratų. „Ūkininko patarėjas“. Nr. 43 (1637), 2004 balandžio 13 d., p. 7.
 • •Feiza V. Neariminė žemdirbystė mūsų dienomis. „AgroInfo“. 2004/2 (11), p. 11–13.
 • •Feiza V. Arimo kokybės vertinimo kriterijai Lietuvos ir Pasaulio artojų varžybose. „Mano ūkis“, 2003/09, p. 24–26.
 • •Cesevičius G., Feiza V. Neariamasis žemės dirbimas vasariniams rapsams. „Mano ūkis“, 2003/12, p. 20–21.
 • •Feiza V. Dažniausios arimo klaidos. „Valstiečių laikraštis“, 2003 rugpjūčio 9 d, Nr. 63 (8254), p. 19.
 • •Feiza V. Žemė jau greitai priglaus grūdą… „Ūkininko patarėjas“, 2003 m. balandžio 10 d., Nr. 41 (1485), p. 12.
 • •Feiza V. Vasarinių miežių derlius neariant dirvos. „Ūkininko patarėjas“, 2003 m. rugsėjo 18 d., Nr. 109 (1553), p. 6.
 • •Feiza V., Feizienė D., Šimanskaitė D. Naujoms žemės dirbimo technologijoms reikia ruoštis. „Ūkininko patarėjas“, 2002 m. lapkričio 19 d., Nr. 134 (1428), p. 12.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Geram artojui ir žemė dosni. „Žemės ūkis“, 2002, Nr. 3, p. 8–9.
 • •Feiza V. Iš Pasaulio artojų varžybų Šveicarijoje sugrįžus. „Lietuvos agronomų sąjungos žinios“. 2002 m. lapkritis, p. 6–7.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Geram artojui ir žemė dosni. „Žemės ūkis“, 2002, Nr. 3, p. 8–9.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Gražus arimas – gausių derlių pagrindas. „Žemės ūkis“. 2001. Nr. 2, p. 17–18.
 • •Feiza V. Pavasario sėjos darbams artėjant. „Žemės ūkis“. 2001. Nr. 4, p. 24.
 • •Feiza V. Priešsėjinis žemės dirbimas. „Valstiečių laikraštis“, 2001 m. balandžio 10 d., Nr. 29 (8012), p. 7.
 • •Feizienė D., Feiza V. Žemės dirbimo-tręšimo sistemų įtaka žieminių kviečių „Širvinta“ derliui Vidurio Lietuvos neutraliose priemolio dirvose // 2000 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys, 2001, Kaunas, p. 12.
 • •Feiza V. Ką žada derlius. „Valstiečių laikraštis“. 2001 m., Nr. 63.
 • •Feiza V. Ar keisis įprastas žemės dirbimo būdas. „Ūkininko patarėjas“, Nr. 81.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Respublikinės varžybos – Lietuvos artojų mokykla. „Žemės ūkis“, 2000. Nr. 8, p. 16–17.
 • •Malinauskas A., Feiza V. Pasaulio artojų varžybų pamokos. „Ūkininko patarėjas“, 2000 m. spalio 21 d., Nr. 123 (1112), p. 6.
 • •Feiza V., Feizienė D. Vasarinių miežių su įsėliu auginimas skirtingose žemės dirbimo-tręšimo sistemose kalvotose Vakarų Lietuvos dirvose//1999 m. darytų augalininkystės bandymų duomenys, 2000, Kaunas, 18 p.

Gyvenimo aprašymas