Renginiai | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Renginiai

Būtume dėkingi, jei parašytumėte mums apie Jums žinomus renginius (jei apie juos dar nepaskelbta mūsų skyrelyje), galinčius sudominti ne tik Jūsų, bet ir kitų mokslo įstaigų mokslininkus. Būtų gerai, jei pateiktumėte nuorodas į Jums žinomus dokumentus bei interneto svetaines. Prašytume užpildyti trumpą formą. Jei turite pastabų dėl skyrelio tvarkymo, parašykite adresu emilis@pfi.lt.

Disertacijos

2015

Sausis

Sausio 27 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks mokslo konferencija „Kūrybingumo etiniai ir ekologiniai aspektai: filosofinė ir sociologinė perspektyvos“. Nuorodos: Kvietimas.

Sausio 29 d. įvyks nacionalinė konferencija „Agroekosistemų tvarumas ir aplinkos kokybė“. Nuorodos: Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo renginiai.

Sausio 29 - 30 d. įvyks konferencija "Šilumos energetika ir technologijos-2015". Nuorodos: Plačiau.

Sausio 29 d. įvyks respublikinė konferencija ,,Vaikų odos ligų aktualijos“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto renginiai.

Vasaris

Vasario 5 d. įvyks nacionalinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinės inovacijos slaugoje“. Nuorodos: Klaipėdos universiteto renginiai.

Vasario 5 d. Vilniaus Gedimino technikos universitete įvyks XVIII Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija „Verslas XXI amžiuje“. Tai konferencijų ciklo „Mokslas - Lietuvos ateitis“ renginys. Nuorodos: Svetainė.

Vasario 6 - 7 d. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“ (Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature). Nuorodos: Plačiau.

Vasario 7 - 15 d. Krokuvoje įvyks vasaros mokykla „Demokratija, patirtis ir valdžia: ekspertų vaidmuo šiuolaikinėse Europos visuomenėse“ (Democracy, expertise and power: the role of experts in modern European societies). Nuorodos: Svetainė.

Vasario 10 d. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks V jaunųjų mokslininkų konferencija „Tarpdalykiniai tyrimai fiziniuose ir technologijos moksluose – 2015“. Konferenciją rengia Lietuvos mokslų akademijos Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius, Technikos mokslų skyrius ir asociacija „INFOBALT“. Dokumentai: Kvietimas teikti pranešimus.

Vasario 24 d. įvyks tarpdalykinė mokslinė konferencija „Aldona Liobytė ir jos laikas“. Nuorodos: Plačiau.

Vasario 26 - 27 d. įvyks konferencija „Paradigminiai visuomenės mąstymo pokyčiai: Lietuva ir Europa“ (Paradigmatic Changes in the Thinking of Society: Lithuania and European Area). Nuorodos: Mykolo Romerio universiteto renginiai.

Kovas

Kovo 5 - 6 d. įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kultūra, visuomenė ir ekonomika: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais“ (Culture-society-economy: interaction and changes in Medieval and early modern time). Nuorodos: Klaipėdos universiteto renginiai.

Kovo 20 d. įvyks tarptautinė mokslinė Vydūno konferencija. Nuorodos: Klaipėdos universiteto renginiai.

Kovo 24 - 27 d. Vilniuje vyks tarptautinė fizinių ir gamtos mokslų studentų konferencija „Atvirieji skaitymai“ (Open Readings). Nuorodos: Svetainė.

Balandis

Balandžio 9 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto II rūmuose, Saulėtekio al. 11, įvyks XVIII jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ Aplinkos apsaugos inžinerijos sekcija. Nuorodos: Plačiau.

Balandžio 22 - 24 d. Vilniuje įvyks VIII Baltijos šalių sporto mokslų konferencija “Sporto mokslai sporto praktikai ir mokytojų rengimui” (Sport Science for Sports Practice and Teacher’s Training). Konferencija skirta Lietuvos edukologijos universiteto 80-mečiui. Nuorodos: Svetainė.

Gegužė

Gegužės 22 d. Upsalos universitete (Švedijoje) įvyks simpoziumas „Moterys moksle 2015“ (Women in Science Symposium 2015). Nuorodos: Svetainė.

Gegužės 27 - 28 d. Lietuvos energetikos institute, Kaune, įvyks XII tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2015“ (Conference of Young Scientists on ENergy Issues, CYSENI 2015). Nuorodos: Svetainė.

Birželis

Birželio 21 - 26 d. Jeruzalėje, Izraelyje, įvyks konferencija „Izotopai 2015“ (Isotopes 2015). Nuorodos: Svetainė.

Rugsėjis

Rugsėjo 6 - 10 d. Marburge, Vokietijoje, įvyks XI Baltijos studijų Europoje konferencija „Tradicijos, pokyčiai, pernašos“ (Traditions, Transitions, Transfers). Konferenciją rengia Baltijos studijų pažangos asociacija (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS). Nuorodos: Svetainė.

Lapkritis

Lapkričio 4 - 9 d. Sankt Peterburge įvyks III (XI) tarptautinė jaunųjų mokslininkų botanikos konferencija (III (XI) International Botanical Conference of Young Scientists). Dokumentai: Pirmasis pranešimas.