Renginiai | Lietuvos mokslininkų sąjunga
MOKSLASplius.lt

Renginiai

Būtume dėkingi, jei parašytumėte mums apie Jums žinomus renginius (jei apie juos dar nepaskelbta mūsų skyrelyje), galinčius sudominti ne tik Jūsų, bet ir kitų mokslo įstaigų mokslininkus. Būtų gerai, jei pateiktumėte nuorodas į Jums žinomus dokumentus bei interneto svetaines. Prašytume užpildyti trumpą formą. Jei turite pastabų dėl skyrelio tvarkymo, parašykite adresu emilis@pfi.lt.

Disertacijos

2014

Lapkritis

Lapkričio 26 - 27 d. Varšuvoje, Lenkijoje, įvyks Baltijos jūros regiono tarpregioninio bendradarbiavimo programos konferencija (Interreg Baltic Sea Region Programme Conference 2014). Dokumentai: Plačiau, Preliminari programa.

Lapkričio 26 d. Vytauto Didžiojo universitete (S. Daukanto g. 28, Kaunas) įvyks mokslinė – praktinė konferencija „Jaunimas globalioje visuomenėje: pokyčiai ir iššūkiai“. Nuorodos: Plačiau. Dokumentai: Darbotvarkė.

Lapkričio 27 d. 10 val. Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato ir Lietuvos mokslo tarybos organizuojama informacinė diena. Tai renginys iš serijos „MSCA: verslo ir mokslo ryšiams stiprinti“. Nuorodos: Registracija, Plačiau apie MSCA .

Lapkričio 27 d. 17 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks diskusija Nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovavimo NVO taryboje klausimais. Pranešėjai: filosofas, humanitarinių mokslų dr. Krescencijus Stoškus, teisės filosofas ir teoretikas Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Alfonsas Vaišvila, Lietuvos mokslų akademijos narys, prof. Antanas Buračas, Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliaukienė, Žmogaus teisių asociacijos pirmininkas Vytautas Budnikas ir kiti. Nuorodos: Lietuvos mokslų akademijos renginiai.

Lapkričio 27 - 28 d. įvyks XVIII tarptautinė konferencija „Biomedicininė inžinerija“. Nuorodos: Kauno technologijos universiteto teminės konferencijos.

Lapkričio 27 d. įvyks konferencija „Statyba ir architektūra“. Nuorodos: Kauno technologijos universiteto studentų konferencijos.

Lapkričio 27 d. įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos“. Nuorodos: Aleksandro Stulginskio universiteto mokslo renginiai.

Lapkričio 28 d. įvyks respublikinė konferencija ,,Žarnų ir kepenų ligų aktualijos“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto renginiai.

Lapkričio 28 - 29 d. įvyks tarptautinė konferencija “ENDOBALTIC 2014“. Nuorodos: Plačiau.

Lapkričio 28 - 29 d. įvyks tarpdalykinė konferencija "Vizualinės kūrybos fenomenas ir sveikata". Nuorodos: Plačiau.

Lapkričio 29 d. 10 val. Lietuvos mokslų akademijoje (Gedimino pr. 3, Vilnius) įvyks diskusija „XXI a. Lietuva. Iššūkiai ir perspektyvos“. Diskusijos vedėjas - prof. Dobilas Kirvelis. Rengėjai Lietuvos mokslų akademijos skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir Stepono Kairio fondas. Nuorodos: Lietuvos mokslų akademijos renginiai.

Lapkričio 30 d. įvyks nacionalinė konferencija „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumas“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto renginiai.

Gruodis

Gruodžio 2 d. įvyks nacionalinė mokslinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto renginiai.

Gruodžio 2 - 6 d. įvyks V tarptautinis informatikos ir informatikos inžinerijos mokymo doktorantų konsorciumas. Nuorodos: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto renginiai.

Gruodžio 4 - 5 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultete įvyks XVIII respublikinė mokslo istorikų konferencija „Mokslo ir technikos raida Lietuvoje“. Nuorodos: Plačiau.

Gruodžio 4 - 6 d. įvyks VI tarptautinis seminaras „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto renginiai.

Gruodžio 5 d. įvyks nacionalinė konferencija „Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos“. Nuorodos: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto renginiai.

Gruodžio 5 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje (Vytauto g. 84, Šiauliai) įvyks mokslinė - praktinė konferencija „Pulmonologijos ir alergologijos naujienos“. Nuorodos: Informacija ir registracija, Programa.

Gruodžio 5 d. įvyks nacionalinė konferencija „Atsinaujinanti literatūra: prasmės ir poetika“. Nuorodos: Lietuvos edukologijos universiteto konferencijos.

Gruodžio 9 d. įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Kristijono Donelaičio reikšmės" (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai). Konferenciją, skirtą Kristijono Donelaičio 300 metų gimimo sukakčiai paminėti, rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Nuorodos: Plačiau.

Gruodžio 11 - 12 d. įvyks tarptautinė mokslinė konferencija „Nacionalinis principas Pirmojo pasaulinio karo metais: ką jis reiškė, kaip reiškėsi, kodėl įsivyravo?“ Nuorodos: Klaipėdos universiteto renginiai.

2015

Sausis

Sausio 2 - 3 d. Vilniaus universitete įvyks Naujametė fizikos konferencija LTF2015. Nuorodos: Svetainė.

Sausio 23 d. Vilniuje įvyks įvyks tarptautinė konferencija "Chemija ir cheminė technologija 2015" (Chemistry and chemical technology 2015). Konferenciją rengia Lietuvos chemikų draugija. Nuorodos: Plačiau.

Vasaris

Vasario 6 - 7 d. vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Imagologijos profiliai: nacionalinių įvaizdžių dinamika literatūroje“ (Imagology profiles: the dynamics of national imagery in literature). Nuorodos: Plačiau.

Vasario 24 d. įvyks tarpdalykinė mokslinė konferencija „Aldona Liobytė ir jos laikas“. Nuorodos: Plačiau.

Gegužė

Gegužės 27 - 28 d. Lietuvos energetikos institute, Kaune, įvyks XII tarptautinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunoji energetika 2015“ (Conference of Young Scientists on ENergy Issues, CYSENI 2015). Nuorodos: Plačiau.

Birželis

Birželio 21 - 26 d. Jeruzalėje, Izraelyje, įvyks konferencija „Izotopai 2015“ (Isotopes 2015). Nuorodos: Svetainė.

Rugsėjis

Rugsėjo 6 - 10 d. Marburge, Vokietijoje, įvyks XI Baltijos studijų Europe konferencija „Tradicijos, pokyčiai, pernašos“ (Traditions, Transitions, Transfers). Konferenciją rengia Baltijos studijų pažangos asociacija (Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS). Nuorodos: Svetainė.